Çocuk Olması için Okunması Gereken Dua

2007-07-11 19:15:00

Çocuk Olması
Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Halık" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder."

Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir.  Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır. 

  
"Fe hebli min ledünke veliyya"   "Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb."  "Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm" 
(Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et) (Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.)
(Sonra bebek olarak çıkran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.)

Çeşitli Zamanlarda Okunan Dualar

DUALAR
Çeşitli Zamanlarda Okunan DUALAR
Çeşitli Zamanlarda Okunan DUALAR
Çeşitli Zamanlarda Okunan DUALAR
Çeşitli Zamanlarda Okunan DUALAR
Çeşitli Zamanlarda Okunan Dualar
Namazlarda Okunan Dualar
Resulullahın Dilinden Bazı Dualar
Dua
Duanın Kabulü
Arabaya Binerken Okunacak Dua
Belli Bir Saatte Uyumak İçin Okunan Dua
Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman Okunacak Dua
Boş Konuşulan Meclislerde Okunan Dua
Cuma Duası
Çocuk Düşmemesi İçin Okunan Dua
Çocuğun Huyunun güzelleşmesi için Dua
Çocuğun İtaatkar Olması İçin Okunan Dua
Çocuk Olması için Okunması Gereken Dua
Kişinin Yaptığı Dualar İçerisinde En Hayırlısı
Evden Çıkarken Okunacak Dua
Ezandan Sonra Okunmasını Tavsiye Ettikleri
Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin Okunan Dua
Hastalığın Allah'ın izniyle sıhhate dönüşmesi duası
Hatim Duası 1
Hatim duası 2
Hatim Duası 3
İhtiyacın karşılanması sıkıntının giderilmesi
İki kişi arasındaki bir ihtilafın kaldırılması için dua
Kaybettiği bir şeyi bulmak
Kişinin Kendi Ölümü İçin Yapacağı Dua
Kur’ân-ı Kerîmi Bitirdiği Zaman Okunacak Dua
Malın Çok Olması İçin okunan Dualar
Mubin Duası
Nikah Duası
Salavât-i Şerifler
Servet İsteme Duası
İhtiyacın karşılanması sıkıntının giderilmesi için
Sütü az olan kadın
Tuvalete Girerken Okudukları Dua:
Tuvaletten Çıkarken Okudukları Dua
Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua
Üzüntü ve Tasa Halinde Okunacak Dua
Vesveseyi Önleme Duası
Yatağa Girerken Okudukları Dua
Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
Yemek Yendiğinde Okunacak Dua
Zalimden Korkar İsen Okunacak Dua
Zor bir işle karşılaşınca okunacak dua

112
0
0
Yorum Yaz