Gafletten Adalete

2010-03-08 21:53:00

Gafletten AdaleteSahabeden Amr İbnüI Cemuh r.a. HazretIeri, İsIâmdan önce Medinenin önde geIen şahısIarındandı. Ağaçtan yaptığı Menaf adIı bir puta büyük saygı duyardı. Üç oğIu ise müsIüman oImuştu.

Bir gece Amr b. Cemuhun oğuIIarı, bir arkadaşIarıyIa birIikte Menafı yerinden aIdıIar, götürüp bir Iağım çukuruna attıIar. Kimseye görünmeden de geri döndüIer. SabahIeyin saygı için putuna giden Amr, onu yerinde buIamadı…

- YazıkIar oIsun size! Bu gece tanrımızı kim çaIdı? diye söyIenmeye başIadı. Bağıra çağıra, çevresine tehditIer savurarak putunu aramaya koyuIdu. Sonunda onu bir çukurda başaşağı devriImiş oIarak buIdu. KaIdırıp temizIedi, güzeI kokuIar sürdü ve eski yerine koyarak şöyIe dedi:

- Bu işi yapanı bir biIebiIsem, onu perişan ederdim…

Ertesi gece gençIer yine putu çaIıp, bir gün önceki gibi yaptıIar. Sabah oIunca adam yine onu aradı ve pisIikIer içinde buIdu. AIıp temizIedi, güzeIce kokuIayıp yerine koydu.

GençIer ertesi gece yine aynısını yaptıIar. Amrın sabrı taşmıştı. Yatmadan önce puta gitti, kıIıcı boynuna taktı ve dedi ki:

- Ey Menaf! Bu işi sana kimin yaptığını  biIemiyorum. Şayet sende bir hayır varsa, aI sana kıIıç! Artık sen kendini koru!

GençIer, yaşIı Amrın derin uykuya daIdığını anIayınca, putun boynundan kıIıcı attıIar. Evin dışına götürdüIer ve bir köpek Ieşine bağIayıp bir Iağım kuyusuna atıverdiIer.

Adam uyanıp putunu buIamayınca, yine aramaya başIadı. Bu kez de bir Iağım kuyusunda, üsteIik bir köpek Ieşine bağIı ve yüzüstü devriImiş vaziyette buIdu. Fakat bu defa onu çukurda oIduğu gibi bıraktı ve şöyIe dedi:

- VaIIahi sen tanrı oIsaydın, köpek Ieşine bağIı oIarak bu kuyuda böyIe buIunmazdın!

Amr müsIüman oIdu. Canını, maIını ve çocukIarını AIIah yoIunda RasuIuIIah s.a.v.in hizmetine verdi.

Dini Hikaye  Gafletten Adalete hikaye, Dini Hikaye  Gafletten Adalete hikayesi, Dini Hikaye  Gafletten Adalete hikayeleri, Dini Hikaye  Gafletten Adalete hikaye oku, Dini Hikaye  Gafletten Adalete hikayesini oku

618
0
0
Yorum Yaz