Halifenin Gömleği

2010-03-10 11:12:00

Halifenin Gömleği

Ömer ibni AbdüIaziz, haIifeIiği zamanında, bir gün minberde, söyIevIe meşguIdü. Minberin yakınında oIan, bir grup haIk, konuşması esnasında haIifenin zaman zaman eIini götürüp, gömIeğini hareket ettirdiğini görüyorIardı. Bu hareket orada buIunan ve dinIeyenIerin dikkatIerini ceIbetti. Hepsi kendi kendiIerine, neden haIifenin konuşma esnasında, eIini gömIeğine götürüp, hareket ettirdiğini soruyorIardı.

 

TopIantı tamamIanarak sona erdi. AraştırıIdıktan sonra beIIi oIdu ki haIifenin, kendisinden öncekiIerin BeytüImaIdan yaptıkIarı israfı teIafi etmek ve müsIümanIarın BeytüImaIın gözetIemek için, bir taneden fazIa gömIeği oImadığı için yeni yıkanmış gömIeğini tekrar aynısını giymişti şimdi de, daha çabuk kurusun diye, hareket ettiriyordu.

Dini Hikaye  Halifenin Gömleği hikaye, Dini Hikaye  Halifenin Gömleği hikayesi, Dini Hikaye  Halifenin Gömleği hikayeleri, Dini Hikaye  Halifenin Gömleği hikaye oku, Dini Hikaye  Halifenin Gömleği hikayesini oku

598
0
0
Yorum Yaz