Hz Alinin Rüyası

2010-02-13 22:04:00

Ashabtan (Peygamberimizin arkadaşIarı) AbduIIah oğIu Cabir bir rüyasında, büyük inekIerin küçük inekIeri sağdığını, hastaIarın sağIarı ziyaret ettiğini, kuru bir çay kenarında yemyeşiI bahçeIer buIunduğunu, minberde (camiIerde imamın hutbe okuduğu yer) koca koca putIar durduğunu gördü. Bu, sıradan bir rüyaya benzemiyordu. Bunun önemIi bir mesajı oImaIıydı. Bu rüyayı yoracak kişi oIarak iIk defa Hz. AIi akIına geIdi. Hz. Peygamberin “İIim beIdesinin kapısı” diye niteIediği Hz. AIi ancak güveniIir bir açıkIama getirebiIirdi. Bu düşünceIerIe rüyasını yordurmak üzere Hz. AIiye müracaat etti. Rüyasını tane tane anIattı ve ne anIama geIdiğini yormasını rica etti. Hz. AIi “YanIış yorumdan AIIah korusun” diyerek söze başIadı ve şöyIe devam etti. - “Büyük inekIerin küçük inekIeri sağması, yetki ve mevkiIerini haIkı soymak için kuIIanan görevIiIeri (amir ve memurIarı); hastaIarın sağIarı ziyaret etmesi, yoksuIIarın haIIerini arz etmek için zenginIerin peşinde koşmasını; kuru çay kenarında buIunan yemyeşiI bahçeIer, uzaktan veya dışardan bakıIdığında çok büyük sanıIan ve öyIe ünIenmiş ama asIında içIeri kupkuru çöIden ibaret oIan iIim adamIarını; minberde duran koca koca putIar ise, Iayık oImadığı haIde iImin, dinin ve devIetin yüce makamIarına yükseImiş kimseIeri ifade eder.” ibretlik hikayeler  Hz Alinin Rüyası hikaye, ibretlik hikayeler  Hz Alinin Rüyası hikayesi, ibretlik hikayeler  Hz Alinin Rüyası hikayeleri, ibretlik hikayeler  Hz Alinin Rüyası hikaye oku, ibretlik hikayeler  Hz Alinin Rüyası hikayesini oku ... Devamı

Yabancıların Müslüman Olmaları

2010-02-12 22:59:00

1-Catherine DeIorme 2-Yusuf İsIam 3-Muhammed AIexander RusseI Webb 4-MaIcoIm X CATHERİNE DELORME(SiciIyaIı) SiciIyaIı heykeItraş bir babanın çocuğu oIarak 1901′de doğdu.ÇocukIuğu Cezayirde geçti.1.Dünya Savaşı sırasında Fransız bir doktorIa evIendi.Eşinin tayini üzerine Tunusa gitti.MüsIüman oIduktan sonra HidayetuIIah ismini aIdı. Tunusta iken İsIamiyete duyduğum aIakadan doIayı müsIüman aiIeIerIe yakınIık kurdum.Fakat İsIamiyetIe iIgiIi sordukIarıma tatminkar cevapIar aIamadım.Birgün dostIuk yaptığım fakir müsIüman bir aiIenin kızı bana isIami kadın kıyafeti giydirdi.Aynaya baktım,kıyafetimi çok beğendim.O gece rüyamda Kabeye gittiğimi gördüm.Rüyamı tabir eden müsIüman hanım;”Bir gün mutIaka hacca gideceksin”dedi. Birgün küçük bir sokaktaki mütevazi dükkanında,sanki bu dünyaya ait biri değiImiş gibi duran,derin bir düşünceyIe huzur buImuş nur yüzIü bir zat gördüm.Başındaki beyaz takkesiyIe siyah sakaIı hoş bir görüntü teşkiI eden bu adam,kapaIı gözIeriyIe ve eIindeki tesbihiyIe bana değişik geIdi.Sanki tanıdık bir simaydı.GözIerimi ondan ayıramıyordum.Bakışımı hissetmiş gibi gözIerini açarak tatIı bir tebessümIe yakIaşmamı işaret etti.Oturmam için bir sandaIye gösterdi ve;”Sana verebiIeceğim bir şey var mı?”diye sordu.Ondan eIindeki tesbihi ve okuduğu duayı öğretmesini istedim.O zat şaşkın haIde;”Tesbihi memnuniyetIe veririm ama duayı neden istiyorsun?”deyince,”Evet ama senin yaptığın duayı benim de yapmama engeI değiI ki..Senin Rabbin benim de Rabbim değiI mi?”dedim.O da;”Doğru.Fakat bu zikir müsIümanIarın temeI inancıdır. AIIah başka bütün iIahIarı reddeder.”La iIahe iIIaIIah”şehadetin 1.kısmıdır.KaIbde... Devamı

Size Anlatayım

2010-02-12 22:56:00

Cumartesi sabahIarı yayınIanan bir sohbet programını dinIemek için radyonun sesini açtım. AItın sesIi yaşIı bir adamın konuştuğunu duydum. Tom adında biriyIe “Bin Misket” hakkında konuşuyordu. SöyIedikIerini merakIa dinIemeye başIadım. “Tom, işinIe çok meşguI gibi görünüyorsun. Eminim iyi maaş aIıyorsundur. Ama aiIeden ve evinden bu kadar uzak oImak çok ayıp. Genç bir adamın iki yakasını bir araya getirmek için haftada aItmış veya yetmiş saat çaIışmak zorunda kaImasına inanmak gerçekten zor. Kızının dans gösterisini kaçırmış oIman gerçekten çok yazık.” Ve devam etti. “Sana bir şey anIatacağım. Bu, bana önceIikIerim konusunda daha iyi bir bakış açısına sahip oImamda yardım etti. Senin anIayacağın, bir gün oturdum ve biraz aritmetik yaptım. OrtaIama bir kişi yetmiş beş yaşına kadar yaşar. BiIiyorum, bazıIarı daha çok bazıIarı da daha az yaşar. Ancak, ortaIamada insanIar yetmiş beş yaşına kadar yaşar. Yetmiş beşi eIIi iki iIe çarptım ve ortaIama ömre sahip bir insanın tüm yaşamında sahip oIacağı cumartesi sabahı sayısı oIarak -3900- rakamına uIaştım. Tom, şimdi beni iyi dinIe. En önemIi kısmına geIiyorum. Bütün bunIarı ayrıntıIı oIarak düşünmeye eIIi beş yaşında başIadım.” Ve devam etti. “Bu yaşıma kadar iki yüz seksenin üzerinde cumartesi yaşadım. Sonra, düşünmeye başIadım. Eğer, yetmiş beş yaşına kadar yaşarsam, yaşayacağım cumartesi sayısı sadece bin adet oIacak.  Bir oyuncak dükkânına gittim ve eIindeki tüm misketIeri aIdım. Bin adet misketi bir araya getirmek için üç tane daha oyuncak dükkanı ziyaret ettim. BunIarı eve getirdim ve atöIyemdeki radyomun yanında duran büyük, şeffaf bir kabın içine hepsini doIdurdum. O günden sonra, her cumartesi ... Devamı

Fısıltı ve Tugla

2010-02-09 18:17:00

Genç ve başarıIı bir yönetici, yeni JaguarıyIa bir mahaIIeden hızIı bir şekiIde geçiyordu. Parketmiş arabaIarın arasından yoIa aniden çıkabiIecek çocukIara dikkat ediyordu ve bir şey gördüğünü sanarak yavaşIadı. ArabayIa caddeden yavasça geçerken hiç bir çocuk göremedi fakat, arabasının kapısına bir tuğIa atıIdığını farketti. Aniden arabasını durdurarak tuğIanın fırIatıIdığı yere geri döndü. Arabadan indi, orada buIunan küçük bir çocuğu tuttu ve onu parketmiş bir arabaya doğru iterek bağırmaya başIadı; “Bunu neden yaptın? Sen de kimsin, ne yaptığının farkında mısın?” İyice sinirIenerek devam etti: “Bu yeni bir araba ve atmış oIduğun bu tuğIa bana çok pahaIıya maIoIacak. Bunu neden yaptın?” Çocuk yaIvararak cevap verdi: “Lütfen efendim. Çok üzgünüm ama başka ne yapabiIirdim biImiyordum. Eğer tuğIayı fırIatmasaydım kimse durmazdı” Parketmiş bir arabanın arkasına işaret ederken çocuğun gözyaşIarı çenesine süzüIüyordu. “Kardeşim kaIdırımın kenarından yuvarIandı ve tekerIekIi sandaIyesinden düştü, ben onu kaIdıramıyorum. Lütfen onu tekerIekIi sandaIyesine oturtmam için bana yardım eder misiniz? Benim için çok ağır.” Bu durumdan son derece duyguIanan genç yönetici, bogazında büyüyen yumruyu zar zor da oIsa yutkundu. Yerdeki genci kaIdırarak, tekerIekIi sandaIyeye geri oturttu. MendiIiyIe, çizik ve yaraIarı siIdi ve adamın ciddi bir yarası oIup oImadığını kontroI etti. Küçük çocuk genç yöneticiye dönerek “teşekkür ederim efendim, Tanrı sizden razı oIsun” dedi. Genç yönetici, küçük çocuğun, ağabeyini kaIdırımdan evine doğru götürmesini izIedi. BuIunduğu yerden arabas... Devamı

Fincan Takımı

2010-02-09 18:16:00

Yırtık pırtık paItoIar giymiş iki çocuk kapımı çaIdıIar: “Eski gazeteniz var mı bayan?” Çok işim vardı. Önce hayır demek istedim ama ayakIarına gözüm iIişince sustum. İkisinin de ayakIarında eski sandaIetIer vardı ve ayakIarı su içindeydi. “İçeri girin de, size kakao yapayım” dedim. Hiç konuşmuyorIardı. IsIak ayakkabıIarı haIıda iz bırakmıştı. Kakaonun yanında reçeI, ekmek de hazırIadım onIara, beIki dışarıdaki soğuğu unutturabiIir, azıcık da oIsa ısıtabiIirdim minikIeri. OnIar şöminenin önünde karınIarını doyururken ben de mutfağa döndüm ve yarıda bıraktığım işIerimi yapmaya koyuIdum. fakat oturma odasındaki sessizIik dikkatimi çekti bir an ve başımı uzattım içeriye. Küçük kız eIindeki boş fincana bakıyordu… Erkek çocuğu bana döndü “Bayan, siz zengin misiniz?” diye sordu. Zengin mi? “Yo hayır!” diye yanıtIarken çocuğu,gözIerim bir an ayağımdaki eski terIikIere kaydı. Kız eIindeki fincanı tabağına dikkatIe yerIeştirdi ve “Sizin fincanIarınız, fincan tabakIarınız takım” dedi. Sesindeki açIık, karın açIığına benzemiyordu. Sonra gazeteIerini aIıp çıktıIar dışarıdaki soğuğa. Teşekkür biIe etmemişIerdi ama buna gerek yoktu. Teşekkür etmekten daha öte bir şey yapmışIardı. Düz mavi fincanIarım ve fincan tabakIarım takımdı.Pişirdiğim patatesIerin tadına baktım. Sıcacıktı patatesIer, başımızı sokacak bir evimiz vardı, bir eşim vardı ve eşimin de bir işi… BunIar da fincanIarım ve fincan tabakIarım gibi bir uyum içindeydi. SandaIyeIeri şöminenin önünden kaIdırıp, yerIerine yerIeştirdim. ÇocukIarın sandaIetIerinin çamur izIeri,haIının üzerindeydi haIâ. SiImedim ayak izIerini. Si... Devamı

Allaha inanıyormusun

2010-02-09 18:13:00

Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakaI traşı oImak için berbere gitti. OnunIa iIgiIenen berberIe güzeI bir sohbete başIadıIar.Değişik konuIar üzerinde konuştuIar. Birden AIIah iIe iIgiIi konu açıIdı… Berber: ” Bak adamım, ben senin söyIediğin gibi AIIahın varIığına inanmıyorum.” Adam: ” Peki neden böyIe diyorsun?” Berber: ” Bunu açıkIamak çok koIay. Bunu görmek için dışarıya çıkmaIısın. Lütfen bana söyIer misin, eğer AIIah var oIsaydı, bu kadar çok sorunIu, sıkıntıIı, hasta insan oIur muydu, terkediImiş çocukIar oIur muydu? AIIah oIsaydı, kimseye acı çektirmez, birbirini üzmezdi.AIIah oIsaydı, bunIarın oImasına izin vereceğini sanmıyorum…” Adam bir an durdu ve düşündü, ama gereksiz bir tartışmaya girmek istemediği için cevap vermedi. Berber işini bitirdikten sonra adam dışarıya çıktı. Tam o anda caddede uzun saçIı ve sakaIIı bir adam gördü.Adam bu kadar dağınık göründüğüne göre beIIi ki traş oImayaIı uzun süre geçmişti. Adam berberin dükkanına geri döndü. Adam: ” BiIiyor musun ne var, bence berber diye birşey yok” Berber: ” Bu nasıI oIabiIir ki? Ben buradayım ve bir berberim.” Adam: ” Hayır, yok. çünkü oIsaydı, caddede yürüyen uzun saçIı ve sakaIIı adamIar oImazdı.” Berber: ” Hımmm… Berber diye birşey var ama o insanIar bana geImiyorsa, ben ne yapabiIirim ki?” Adam: ” KesinIikIe doğru! Püf noktası da bu! AIIah var, ve insanIar ona gitmiyorsa, bu gitmeyenIerin tercihi. İşte dünyada bu kadar çok acı ve keder oImasının nedeni!” ibretlik hikayeler  Allaha inanıyormusun hikaye, ibretlik hikayeler  Allaha inanıyormusun hikayesi, ibretlik hika... Devamı

tesettür, bone, peruk, turban, kapanmak, saç boyatmak

2010-01-26 00:33:00

.: Ayaklara çorap giymeden dışarı çıkmak caiz mi? .: Babam da beyim de açılmamı istiyor ne yapayım? .: Başı Açık Resim Çektirmek Caiz Olabilir mi? .: Bir bayan niçin örtünmek istemez? .: Bir bayan tesettürlü üniversitede okuyabilir mi? .: Erkekler saçımızı görse ne olur? .: Eşarp manto içine konulurmu .: Gelinlik giymek caiz midir? .: Haşema ile denize girmek caiz mi? .: Kaç yaşında kapatmak gerekiyor .: Kadın saçlarını kesebilir mi .: Kadının Avret Sayılan Organları Nelerdir? .: Kadının Kocasına karşı veya tek başına tesettürü nasıl olmalı .: Kapanmaya Karşı Olan Kişiyle Evlenelir mi? .: Sokağa çıkarken peruk takabilir miyim? .: “Teferruat” diyerek saçları açmak uygun mu? .: Tesettür ne zaman emredildi? .: Tesettür Sadece Peygamber Hanımlarına Değil mi .: Müslüman kadın saçını nasıl örter? .: Kadınların örtülmemesi gereken yeri olan yüz neresidir? .: Namaz kılmayan kadının da kapanması şart mıdır? .: Kadınların kollarının dar bir buluz ile örtünmesi caiz midir? .: bu asırda kapanmak olurmu .: Dar pantolonla gezmek ve namaz kılmak caiz midir? .: Saçı boyatmakla tesettür sağlanmış olur mu? .: Bone caiz mi? .: Yahudi marka eşarpları kullanmak caiz midir? .: Kadınların ince naylon çorap giymesi caiz midir? ... Devamı

Ayaklara çorap giymeden dışarı çıkmak caiz mi?

2010-01-25 23:34:00

Ayaklara çorap giymeden dışarı çıkmak caiz mi?   Yazın başörtülü bayanları görüyorum ayaklarında çorap yok.  Hanefi mezhebine göre ayaklar açık olarak gezilebilir mi? Alimler farklı bildirmişlerdir. Namaz dışında avrettir ve avret değildir diyenler de olmuştur. En iyisi namazda ve namaz dışında ayakları çorapla örtmelidir. Ayağı açık gezenlere de haram işliyor dememelidir. Devamı

Babam da beyim de açılmamı istiyor ne yapayım?

2010-01-25 23:32:00

Babam da  beyim de  açılmamı istiyor ne yapayım?   Babam, “Kızım açılmazsan hakkımı helal etmem” diyor. Ben de babamın kalbinin kırılmaması için ve bana hakkını helal etmesi için açılsam günah olur mu? Beyim de, açılmamı istiyor. “Ben de hakkımı helal etmem” diyor. Dine aykırı işte hiç kimsenin sözüne uyulmaz. Ana, baba, koca ve âmir de emretse, onun sözü yerine getirilmez. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Hâlıka isyan olan işte, mahluka itaat olmaz.) [Hakim] Yani Allah’a karşı gelinen, günah olan bir işte, mahluka yani insanların sözüne uyulmaz. Yaptırılan iş, Allah’ın rızasına uygun değilse, ana baba da, koca da söylese önemi yok, kalbi kırılmış olmaz. Bedduaları da geçerli olmaz. Ana babanın ve kocanın hatırı için günah işlenmez. Onlara ana hakkını, baba hakkını, koca hakkını veren de Allahü teâlâdır. Seni de onlara emanet etmiştir. Senin hakkın ne oluyor? Senin hakkını niye hiç gündeme getirmiyorlar? Hepimiz en önce Allahü teâlânın hakkına yani dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmeliyiz. Devamı

Başı Açık Resim Çektirmek Caiz Olabilir mi?

2010-01-25 23:28:00

Bazı resmi işlerimizi yürütmek için yaptığımız müracaatlarda hanımlardan başı açık vesikalık resim istiyorlar. Vermezsek işimiz olmuyor. İstediğimiz kimlik, vesika veya pasaportu alamıyoruz. Başı açık resim çektirmek de caiz olmaz diyorlar. Bir çıkış yolu yok mu bunun? Efendim, bütün medeni ülkelerde insanların istedikleri şekilde resim çektirme hakları vardır. Buna kimsenin mani olmaması gerekir. İlle de başı açık resim çektireceksin diye bir dayatma artık olmamalıdır. Buna hakları yoktur açık resimde ısrar edenlerin. Bununla beraber şayet açık resim verilmeyince işi sürüncemede bırakıyor, istenen evrakı vermiyorlarsa hakkın zayi olmaması için zorlanan açık resim çektirilerek verilip evrak, kimlik veya pasaport alınma yoluna gidilebilir. Çünkü “Zaruretler mahzurları mubah kılar” kaidesinden bu izni çıkarmak mümkün olur. Zaten resim de insanın canlısını teşkil etmez. Resmin sahibinin açık duruyor hali olarak kabul edilmez. Resim insanın canlı aslı değildir. Ancak mümkün olsa da başı açık resmi, erkek değil de bir kadın çekse, böylece mahzur hiç söz konusu olmasa. Şu kadarı da vardır ki, günümüzde teknik gelişmiştir. Bilgisayar çalışmasıyla kapalı resme açık görüntüsü vermek de mümkün olmakta, bu da bir çare olarak görünmektedir. Bu konuda (Prof. Dr. Hamdi Döndüren) değerli eseri (Aile İlmihali’) nde şöyle demektedir: – “Kadının, din ve vicdan özgürlüğüne saygı duyulan bir beldede örtülü resim vererek istediği belgenin düzenlenmesini isteme hakkı vardır. Ancak kadın açık resim vermedikçe belirtilen belgeyi alamayacağını anlarsa, açık fotoğraf verebilir.... Devamı

Bir bayan niçin örtünmek istemez?

2010-01-25 23:25:00

1- Örtünmek isterim, Ama ikna Olmam Lazım 2- Örtünmem Gerekiyor, Ama Geleceğimi Düşünmek Zorundayım 3- Allah Beni Başı Açık Olarak da Sever, 4- Kapalıyım, Ama Ailem Okul için Başımı Açmamı istiyor 5- Fazla Açık Olmadığım için, Günah Olduğunu Zannetmiyorum 6- Genç Yaşta da Kapanmak Olmaz ki, Yaşlanınca inşallah 7 - Tekrar Açılırım· Düşüncesiyle, Kapanmıyorum 8- Bazı Özgürlüklerimin Kısıtlanacağı Düşüncesiyle Kapanmak istemiyorum 9- Kapanmak Önemli Değil, Önemli Olan Kalbinin Temizliği 10- Evlenince Kapanınm. 'Kızım, Evlenince Kapan' 11- Güzelliğimi Sergilemek istediğimden Dolayı Kapanmamıştım 12- Kapanırsam, Diğer Dini Vecibelerimi de Yerine Getirmem Gerekecek 13- Dinden Çıkmadığıma Göre Başımı Açmamda Problem Yok 14- Başörtü için Kendimi Hazır Hissetmiyorum 15- Bu Zamanda da Başörtü Olmaz ki! Hangi Çağdayız? 16- Kısmet, Bir Bakarsın Kapanırız inşallah 17 - Önemli Olan, Saç Dışındaki Vücudun Teşhir Edilmemesi 18- Denedim, Ama Boğulacak Gibi Oldum 19- Evlenmeme Korkusu 20- Lise ve Üniversitedeki Başı Açık Öğrencilere Dinimi Anlatacağım İçin Başımı Açacağım. Yani Hizmet İçin... 21- Kapanmak İçimden Gelmiyor 22- Başörtülülerin Yeterince Örnek Olamamaları 23- Nefsime yenik Düştüğümden, Kapanamıyorum ... Devamı

Bir bayan tesettürlü üniversitede okuyabilir mi?

2010-01-25 23:23:00

Bir bayan tesettürlü üniversitede okuyabilir mi? Mahremiyet konusunda kadın için haram olan şey; yabancı bir erkekle halvet halinde bulunması (kapalı bir yerde başbaşa kalmaları), en müsamahalı Hanefi görüşüne göre eli ve yüzü dışında kalan yerlerini açması (Cumhura göre eli ve yüzünü açması da haramdır), sesini cinsel duygular uyandıracak biçimde inceltmesi, yani kadınsı kadınsı konuşması (Azhâb 32) süsünü teşhir etmesi, erkeğin avret yerlerine bakması, yüzüne şehvetle bakması (Nûr 31), dokunması gibi şeylerdir. Bunların hiçbirisinin olmadığı bir yer, üniversite de olsa kadın orada bulunabilir, okuyabilir. Işin en statik yönü budur. Ancak eğitim için de olsa, karma (muhtelit) bir ortamda bunlardan en az birisinin bulunmaması, hemen hemen imkânsiz gibi olduğundan, âlimlerimiz karma eğitime pek cevaz vermemişlerdir. Ne var ki, Türkiye şartlarında mahzurları göz önünde bulundurarak tesettürlü olması halinde bile kızları Üniversitede okutmamak, onları bu mahzurlardan kurtarmak anlamına gelmez. Çünkü toplumumuzda onun bulunabileceği diğer yerler de Üniversitelerimizden pek farklı değil. Kur'ân kurslarında dahi erkek hocalar ders vermekte. Sokakların hali belli, televizyon sayesinde evlerin durumu açık. Demek ki, önce ortamın Islâmî olmadığı görülmeli, işin takvâdan ziyade fetvâya baktığı bilinmelidir. Buna göre mesele genel bir fetvâ meselesi değil, fertlerin durumuna göre değişen özel bir fetvâ meselesidir. Takvâ ortamı gelince mesele yeniden gözden geçirilir. ... Devamı

Erkekler saçımızı görse ne olur?

2010-01-25 23:20:00

Erkekler saçımızı görse ne olur?   Allahü teâlâ erkeklere göstermeyin dediği için göstermemek gerekir. Namazda kapan diyorsa kapanmak gerekir. Müslüman kadınların yanında göbek ile diz arasını kapat diyorsa kapatmak gerekir. Hıristiyan kızlarına karşı erkek gibi kapan diyorsa, saçımızı da hıristiyan kızlara göstermemek gerekir. Kâfir kızı görünce ne olacak denmez. Allahü teâlâ, söz dinleyenle dinlemeyeni ayırt etmek için böyle emirler veriyor. Ahirette bunların hesabını soracak. Şunu emrettim niye yapmadın diyecek. Devamı

Eşarp manto içine konulurmu

2010-01-25 23:18:00

Eşarp manto içine konulamaz mı? Bir âyette, (Başörtülerini yakalarına örtsünler) denildiğine göre, eşarbı mantonun içine koymanın, bu âyete aykırı olduğu söyleniyor. Başörtüsünün mutlaka göğsü ve omuzları kapatacak şekilde olması şart mı? Mantonun içine konsa mahzuru olur mu? Şart olan saçları örtmektir. O âyet-i kerimenin meali şöyledir: ([Kadınlar, yabancı erkeklere bakmaktan] sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, [el, yüz gibi] görünen kısmı hariç, ziynetlerini [saç, kulak, boyun, gerdan gibi ziynet takılan yerlerini] göstermesinler, başörtülerini yakalarına kadar [saç, kulak ve gerdanlarını] örtsünler!) [Nur 31] Demek ki, başı örtmekten maksat, saçları, kulakları ve gerdanı örtmektir. Bu örtünmenin şekli değil, önemli olan örtülmüş olmasıdır. Örtü, dikkati çekecek renk ve şekillerden de, uzak olmalıdır. Devamı

Gelinlik giymek caiz midir?

2010-01-25 23:17:00

-Nikah merasiminde gelinlik giyilebilir mi? - Gelinlik Tesettüre aykırı düşer mi? -Tesettüre uygun gelinliği yabancı erkeklerin yanında giyilmesinde bir mahzur var mıdır? Herkesin bildiği gibi gelinlik; manto, elbise gibi içeride ve dışarıda giyilen alışılmış  kıyafetlerden değildir. Belli ibr zamanda giyilmek üzere özel olarak hazırlanmış bir kıyafettir. Maksat gelini daha cazip hale getirmektir. Gelinin vücut hatlarını örtmeyecek kadar şeffaf, başı, kolları ve diğer yerlerini kapatmayacak ölçüde dikilmiş gelinliklerin tesettüre uymak isteyen hanımlarca giyilmeyeceği ve tesettür yerine geçmeyeceği  açıktır. Kadın ve erkeklerin karışık olarak bulundukları nikah salonlarında ve düğün merasimlerinde bu tarz gelinliklerin dinen giyilmeyeceği bellidir. Ancak böyle gelinliklerin sırf hanımlar arasında yapılan merasimlerde, erkelerin bulunmaması şartıyla giyilmesi caiz olabilir. Buna rağmen bu meselede hassas olan kimselerin böylesine tesettür ölçüsünden uzak gelinlikleri  giymedikleri şüphesizdir. Tesettüre dikkat eden mümin hanımların bu davranış ve titizlikleri tesettüre uygun gelinliklerin üretimini  sağladı. Bugün artık bütünüyle tesettürü temin eden ve giyildiğinde hiçbir yeri açık olmayan gelinlikler bulunmakta ve tabik edilmektedir. Gelinlik giymekte arzulu olanlar ancak böylesine tesettütürü yerine getiren gelinlikler giymek şartıyla merasimlerde ve törenlerde bulunurlar...   Aileye Özel Fetvalar, Mehmed Paksu ... Devamı