Haşema ile denize girmek caiz mi?

2010-01-25 23:15:00

Kadınların tam tesettürlü haşema ile bayanlarla beraber denize girmesi caiz mi?   Kadınlara pantolon ve benzeri şeyleri, başkalarının yanında giymesi caiz olmaz. Bir de suya girince haşema ıslanıp yapışabilir. Saliha kadının, saliha kadına göbek ile diz arasını göstermesi haram olur. İnce ve vücuda yapışık elbise yok hükmündedir. Fasık ve gayri müslim kadınlara vücudunu gösteremez. Ama bir ihtiyaç olunca Hanbeli mezhebini taklit ederek, saçı ve kolları açık onların yanında durabilir. Devamı

Kaç yaşında kapatmak gerekiyor

2010-01-22 23:38:00

Kaç yaşında kapatmak gerekiyor? 11 yaşında bir kızım var. Annesi dekolte kıyafetle gezdiriyor. “Şimdilik çocuk hevesini alsın, zamanla bıkar ve kendisi bırakır” diyor. Hanımın görüşünde isabet payı var mıdır?   Hanımınız çok yanlış söylüyor. Aksine kız çocuğu, açık saçık giyinmeye alıştı mı, artık kolay kolay bırakamaz. Çünkü, atalar, (Alışmış, kudurmuştan daha beterdir) buyuruyorlar.   Kabul ederse eğer, ona fıkıh kitaplarındaki mesela Tam İlmihal’deki şu ifadeyi gösterirsiniz: (7-10 yaşında olan gösterişli kızlar ve 15 yaşını dolduran veya bâliğa olan bütün kızlar, kadın hükmündedir. Böyle kızların başları, saçları, kolları, bacakları açık olarak, [zaruretsiz] yabancı erkeklere görünmeleri haram olur.) Görüldüğü gibi, yedi yaşından itibaren kapatmak gerekiyor. Devamı

Kadın saçlarını kesebilir mi

2010-01-22 23:35:00

“Kadın saçlarını kesebilir mi?” diye soruyorlar. Zaruret yokken kadın saçlarını kesemez, yani haramdır. Uzunluğu sebebiyle muhafazası güç ise, uçlarından bir miktar alınabilir. Kadının saçına herhangi bir hastalık ârız olursa kesilmesiyle hastalığın önlenebileceği (galip zanla) bilinirse, kadının saçını kestirmesinde bir sakınca yoktur. Sırf güzel görünmek, etrafın dikkatini çekmek için saça saç eklemek veya saçı kesmek (kısaltmak) asla câiz değildir. Saçlar bir hastalık ya da geçerli bir gerekçe ile kesilirse mutlaka toprağa gömülmelidir Devamı

Kadının Avret Sayılan Organları Nelerdir?

2010-01-22 23:32:00

Cinsel organ ve çevresi, Büyük abdest mahalli ve çevresi, İki popo, İki oyluk (dizler oyluklara dahildir), Göbek ile kasık arası, İki kulak, İki meme, Topuklar dahil olmak üzere iki ayak bileği, Dirseklerle beraber iki pazu, Dirseklerle bileğe kadar olan iki kol, Gerdan, baş, saç, boyun, Omuzlar. Bu sayılan organlardan her biri, ayrı organ kabul edildiğinden bunlardan birinin dörtte biri, üç tesbih miktarı yani  rükun veya secde yapılacak kadar açılırsa namaz bozulur. Devamı

Kadının Kocasına karşı veya tek başına tesettürü nasıl olmalı

2010-01-22 23:30:00

Erkek, hanımın bütün vücuduna bakabilir. Meşru suretle ondan yararlanabilir. İkinci bir görüşe göre bu caiz değildir. Çünkü Resulullahın sünnetini Hz.Aişe şöyle anlatır: "Ben Resulullahın avret mahallini asla görmedim" Allah Resulü: "Çıplak olmaktan sakınınız, zira yanınızda kişinin helada bulunduğu ve hanımıyla cinsel ilişkide bulunduğu zamanın dışında sizden hiç ayrılmayanlar var." Takva ve azimet açısından ikinci görüş daha uygundur. Kurtubi birinci görüş daha sahihtir der. Hanımın tek başına evde bulunduğu zaman göbekle diz kapağı arasını örtmek gerekir. Ancak her an birisi gelecek diye temkinli olması gerekir. Ayrıca insanın yanından ayrılmayan melekler vardır. Bunlar avret yerin açılmasından eziyet duyarlar. Devamı

Kapanmaya Karşı Olan Kişiyle Evlenelir mi?

2010-01-21 01:47:00

Evlenecek  eşler birbirlerine dindarlıkta denk olmalarıdır. Yani İslama bakışlarında, dini uygulamalarında ve ibadet hayatlarında ortak görüş, müşterek kanaat ve aynı düşüncede olmaları başta gelmektedir. Diğeri de, dini hayatı yaşamalarında birbirlerine destek olmalılar.   Eğer baştan bu mesele sıkı tutulmaz, ciddiye alınmaz  ve prensipler işitilmezse, sandalın küreğini akışı seyrine bırakmak olur ki, bu imanlı bir insanın yapacağı bir iş değildir. Bugün sizin başınızı açmanızı isteyen kişi, yarın namazınıza karışır, ileriki günlerde İslamdan kaynaklanan  edeb ve ahlakınıza müdahale eder. Bunun biraz ilerisi helal-haram tanımamak gibi önü alınmaz yanlışlıklara doğru sürüklenir gider.   Sizin kapanmanıza karşı olan kişi sadece o örtüye karşı değildir; örtüyü emreden dine de, Kur'an'a ve diğer mukaddeslere de karşıdır veya mukaddeslere önem vermeyen bir yapı içindedir. Bunun için önce görüş, düşünce, anlayış, bakış açısı ve inançta birleşin, ondan sonra ortak bir hayata adım atın.  Aksi halde ayrı dünyaların insanı olarak yaşama gibi bir sıkıntıyı baştan kabul etmiş olursunu ki, bu hayatın bazan bir saati bir sene gibi çekilmez bir azap haline döner... Devamı

Sokağa çıkarken peruk takabilir miyim?

2010-01-19 02:07:00

Sokağa çıkarken peruk takabilir miyim? Sokağa çıkarken peruk takmak zaruretsiz caiz değildir. Erkekler arasında başını açmak zarureti olduğu zaman, kadının peruk kullanması caiz ve lazım olur. Zaruret, başka çare bulamamak demektir. Sadece zaruret halinde peruk takabilirsiniz Devamı

“Teferruat” diyerek saçları açmak uygun mu?

2010-01-19 02:06:00

“Teferruat” diyerek saçları açmak uygun mu? “Teferruat” diyerek saçları açmak haramdır. Hele kapanmaya önem vermeyenin imanı gider. Devamı

Tesettür ne zaman emredildi?

2010-01-19 02:05:00

Tesettür ne zaman emredildi? 625 ve 627 yılında kadınlara örtünme emri geldi. Kadınların Peygamber efendimize gelerek sual sormaları, oturup dinlemeleri hicab âyeti gelmeden önce idi. Hicab âyeti gelince, kadın erkek artık bir arada oturulmadı. Kadınlar soracaklarını, ezvac-ı tahirattan sorup öğrendiler. Resulullah efendimiz ise 632’de vefat etti. Demek ki Peygamber efendimiz, tesettür âyetinden 5 yıl sonra vefat etti. Ondan önce tesettür yoktu. Önceki hayatını anlatıp, “Resulullah kadınlarla oturup konuşurdu, kadınlar açık gezerdi” demek yanlış olur. Beş vakit namaz, miladi 621 yılında ve hicretten bir yıl önce mirac gecesinde farz oldu.  Mirac’dan önce, yalnız sabah ve ikindi namazı vardı. Ramazan orucu, 624’te farz oldu. Zekat da 624’te Ramazan ayında farz oldu. Hac ise 631’de farz oldu Devamı

Tesettür Sadece Peygamber Hanımlarına Değil mi

2010-01-19 02:04:00

Tesettür Sadece Peygamber Hanımlarına Değil mi? Tesettür için (Nur Suresi 31. ve Ahzab Suresi 59. âyetler de) hitap sadece Peygamber hanım ve kızları mı, yoksa müminlerin hanımlarına da söyle deniyor mu? Tesettür sadece Peygamber hanımlarına değil, herkesedir. Namazın nasıl kılınacağı, fazları, haramları, namazı bozanlar vesaire Kur’an-ı kerimde yazmadığı gibi, tesettürün nasıl olacağı da Kur’an-ı kerimde açıkça yazılı değildir. Bunu Peygamber efendimiz bildirmiştir. Mesela cariye denilen bayanların tesettürü farklıdır. Bunu da Resulullah efendimiz bildirmiştir. Onun için sadece bir meseleyi Kur’an-ı kerimden anlamak çok zor, hatta imkansızdır. Bu yüzden fıkıh kitaplarına bakmak gerekir. Mealden tefsirden din öğrenilmez. Devamı

Müslüman kadın saçını nasıl örter?

2010-01-19 02:03:00

Fıtratları gereği saçları daima uzun olan ve bu hâlde bulunmaları kadınlığının gereği olan hanımefendilerin, saçlarını kapatış şekli çok önemli bir husustur. Müslüman kadın saçlarını kapatış ve tesettüre bürünüş şekliyle hiçbir artiste, mankene, modaya ve modacılara benzemez/benzeyemez ve benzememelidir de. Müslüman kadın, saçlarını örtüsünün (başörtüsünün) altında belli olmayacak bir şekilde bir araya getirip bağlar. Nur Suresi’ndeki ayette saçları örtecek olan başörtüsünün tarzı açıkça beyan edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz: “Başlarını deve hörgücü gibi yapan kadınları gördünüz mü? Bilin ki, Allah onların namazlarını kabul etmiyecektir” buyurmuştur. (1) Bu hadiste, Müslüman olduğu hâlde/namaz kıldığı hâlde saçlarını deve hörgücü gibi bağlayacak olanlar bulunacağı haber veriliyor. Bu tür davrananlar lânet edilmeye mâruz kalıyorlar. Müslüman kadının saçını bağlayış şekli o kadar mühimdir ki, bu bağlayış şekli İslâm’a uygun ise, ilahi rızayı celbe, değilse ilâhi gazaba ve azaba yol açar. İman eden kadın saçlarını bağlayış şekliyle İslâm dışı tavır, davranış ve öylesi kadınlara özenmez. Modanın maymunu olmaz. Asla kendisini teşhire yeltenmez. Müslüman kadın, saçlarını örtüsünün altında belli olmayacak biçimde sarar. Saçlar örtünün altında belli olacak şekilde ise, saçları örtmenin fazileti kalmaz. Saçları örtmenin mânâsı: Onları belli olmayacak ve haram nazarları celbetmeyecek şekilde sarmak ve muhafaza etmektir. Saçları örtmekle iş bitmiyor. Onları İsl&... Devamı

Kadınların örtülmemesi gereken yeri olan yüz neresidir?

2010-01-19 02:02:00

Kadınların yüzlerinden başka yerlerinin örtülmesi gerektiğini kitaplarda okuyoruz. Yüz neresidir?   Evet. Kapatmak şarttır.   Yüz, alnın üst kenarından çene ucuna, bir kulağın başlama yerinden diğer kulağa kadar olan kısımdır. Devamı

Namaz kılmayan kadının da kapanması şart mıdır?

2010-01-17 23:13:00

Namaz kılmayan kadının da kapanması şart mıdır?   Sadece namaz kılanın değil, namaz kılmayanın da tesettüre riayet etmesi şarttır. Kadınların ince naylon çorap giymesi caiz midir? Bayanların, kalın olup ten rengi çorap giymesi caiz mi? Cildini, kıllarını gösteren çorap yok demektir. Caizdir. Çünkü dizden aşağısı kaba avret yeri değildir Devamı

Kadınların kollarının dar bir buluz ile örtünmesi caiz midir?

2010-01-17 23:12:00

Kadınların kollarının dar bir buluz ile örtünmesi caiz midir?   Caizdir. Göğüs kısmı hiç belli olmamalıdır. Sırt da kaba avrettir. Orası da bol ve kalın olmalıdır. Devamı

bu asırda kapanmak olurmu

2010-01-17 23:11:00

Tesettürün farz olduğunu kabul ettiği halde kızının kapalı olmasına karşı çıkan onu engellemek isteyen bir ana baba küfre düşer mi?   Baş örtmenin farz olduğunu bilir de, kızımıza bir zarar gelmesin diye aç diyorsa haram işlemiş olursa da, küfre girmez. Kapanmayı bu asırda lüzumsuz görüyorsa kâfir olur. Devamı